Προφίλ

Στην ελληνική μυθολογία η Ακεσώ ήταν μία από τις κόρες του Ασκληπιού, του θεού της ιατρικής και της υγείας. Η ίδια ήταν η θεά που μεριμνούσε για την ανάρρωση των ασθενών και την επούλωση των πληγών. Το όνομά της έχει τη ρίζα του στο αρχαίο ρήμα ακαίομαι, που σημαίνει θεραπεύω.

Το Κέντρο Γονιμότητας ΑΚΕΣΩ δημιουργήθηκε το 1989 και σήμερα μετρά πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο πεδίο της ιατρικώς υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής. Το επιστημονικό προσωπικό του ΑΚΕΣΩ, οι άριστα καταρτισμένοι επιστήμονες, οι κλινικοί ιατροί και το παραϊατρικό προσωπικό, παρέχουν εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και στήριξη, και διασφαλίζουν τον καλύτερο χειρισμό της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Κύριο μέλημά μας είναι να υπηρετούμε τον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με γνώμονα πάντοτε το σεβασμό προς τον άνθρωπο.