Άδειες Λειτουργίας & Πιστοποιητικά

Τα κλινικά εργαστήρια του ΑΚΕΣΩ είναι διαπιστευμένα για 8η συνεχή χρονιά από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης & Ποιότητας και εφαρμόζουν όλα τα κριτήρια που απαιτούνται από το πρότυπο ISO 15189:2012.

Τα Κέντρα έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας* σύμφωνα με τον «Περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρωπίνων Ιστών και Κυττάρων Νόμο 187(Ι)2007 και άδεια λειτουργίας** σύμφωνα με τους «Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος, Ίδρυση και Λειτουργίας)» Νόμους 90(I)/2001, Ν.193(I)/2003, Ν.2(I)/2004, Ν.93(I)/2004, Ν.216(1)/2004, 110(I)/2005, N.19(I)/2006 και N.29(I)/2008 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

* (Αρ. Μητρώου 5.4.03.2.7. για Λευκωσία και Αρ. Μητρώου 5.4.03.2.11 για Λεμεσό)

** (Nicosia’s Licence No Α/1/Η, Limassol’s Licence No. Β/4/Η)