Τα κέντρα μας

Το Κέντρο Γονιμότητας ΑΚΕΣΩ αποτελείται από δύο ξεχωριστές μονάδες, μία στη Λευκωσία και μία στη Λεμεσό. Οι μονάδες είναι διαπιστευμένες για 8η συνεχή χρονιά από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης & Ποιότητας και εφαρμόζουν όλα τα κριτήρια που απαιτούνται από το πρότυπο ISO 15189:2012. Είναι από τα λίγα εργαστήρια στην Ευρώπη που είναι διαπιστευμένα με το ISO 15189:2012.

Τα εργαστήριά μας

Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός των εργαστηριακών χώρων του Κέντρου Γονιμότητας ΑΚΕΣΩ ακολουθούν τα πρότυπα που απαιτεί το ISO 15789:2012. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το χειρισμό και την καλλιέργεια των γαμετών και των εμβρύων έχει επιλεγεί με μεγάλη προσοχή, με κριτήριο τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας μιας προσπάθειας. Ο χώρος των εργαστηρίων, αλλά και τα χειρουργεία, όπου γίνεται η συλλογή των ωαρίων και οι εμβρυομεταφορές, είναι απόλυτα αποστειρωμένα, αφού διαθέτουν HEPA φίλτρα και αέρα υπό θετική πίεση κλάσεως Β. Προκειμένου να υπάρχει άριστος έλεγχος των συνθηκών του εργαστηριακού περιβάλλοντος, οι χώροι είναι κλειστοί, χωρίς παράθυρα, και απόλυτα μονωμένοι. Όλος ο εξοπλισμός υποστηρίζεται από γεννήτρια, έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να διαφυλάσσονται τα έμβρυα και τα υλικά που βρίσκονται στο χώρο. Υπάρχει επίσης εγκαταστημένο σύστημα σταθεροποίησης τάσης και αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). Επιπλέον, τα εργαστήρια διαθέτουν σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, επεξεργασία, διατήρηση, φύλαξη και προμήθεια των βιολογικών υλικών (γαμέτες, έμβρυα, αναπαραγωγικούς ιστούς).