Κατανοώντας
τα ποσοστά επιτυχίας μας

Η κλινική κύηση επιβεβαιώνεται μετά από θετικό τεστ εγκυμοσύνης, με διακολπικό υπερηχογράφημα που πραγματοποιείται στις 8-12 εβδομάδες κύησης.

Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν τα ποσοστά επιτυχίας είναι η ηλικία της γυναίκας. Όπως είναι αναμενόμενο, τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται με την αύξηση ηλικίας της γυναίκας. 

Τα ποσοστά επιτυχίας για κλινική κύηση στο ΑΚΕΣΩ κυμαίνονται από 63% για γυναίκες κάτω των 35 ετών, μέχρι 30% για γυναίκες άνω των 40.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα ποσοστά επιτυχίας μας, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή κλείστε ένα ραντεβού με κάποιον από τους ειδικούς μας σε θέματα υπογονιμότητας.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Φρέσκοι κύκλοι IVF/ICSI

Ηλικίες κάτω των 35
63%
Ηλικίες μεταξύ 35-37
57%
Ηλικίες μεταξύ 38-39
51%
Ηλικίες άνω των 40
30%
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Κύκλοι με κατεψυγμένα έμβρυα

Ηλικίες κάτω των 35
69%
Ηλικίες μεταξύ 35-37
60%
Ηλικίες μεταξύ 38-39
54%
Ηλικίες άνω των 40
35%
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Κύκλοι με δωρεά ωαρίων

Συνδυασμός φρέσκων κύκλων και κύκλων με κατεψυγμένα έμβρυα
73%