Κατά την ωορρηξία, η οποία συμβαίνει στη γυναίκα μία φορά το μήνα, ένα ωάριο εγκαταλείπει την ωοθήκη και εισέρχεται στη σάλπιγγα, όπου ζει 24-36 ώρες. Κατά τη σεξουαλική επαφή, τα σπερματοζωάρια ταξιδεύουν από τον τράχηλο στις σάλπιγγες, όπου θα συναντήσουν το ωάριο και θα πραγματοποιηθεί η γονιμοποίηση. Το γονιμοποιημένο ωάριο θα παραμείνει στη σάλπιγγα για 5-6 ημέρες και εντέλει το έμβρυο, το οποίο έχει φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, θα εισέλθει στην ενδομητρική κοιλότητα, όπου θα εμφυτευτεί. Εκεί θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μέχρι τον τοκετό.

Η ωοθηκική διέγερση, την οποία αναλαμβάνουν οι ιατροί-συνεργάτες του Κέντρου, είναι η τεχνητή διέγερση των ωοθηκών, με στόχο την παραγωγή περισσότερων του ενός ωαρίων.

Η διέγερση των ωοθηκών πραγματοποιείται με τη χρήση ορμονών (σε μορφή χαπιών και/ή ημερήσιων ενέσεων) και προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε γυναίκας, ανάλογα με το κλινικό της προφίλ. Με την παραγωγή αυξημένου αριθμού ωαρίων βελτιώνονται και οι πιθανότητες σύλληψης.

Η ανάπτυξη των ωαρίων στις ωοθήκες παρακολουθείται με τη βοήθεια υπερήχων, μέσω των οποίων υπολογίζεται και το πάχος του ενδομητρίου, καθορίζοντας έτσι την καταλληλότητά του για την εμφύτευση των εμβρύων.

Όταν τα ωοθυλάκια είναι έτοιμα για την παραγωγή ωαρίων, χορηγείται η χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG), ώστε να επιτευχθεί η τελική ποιοτική ωρίμανση των ωαρίων, που ολοκληρώνεται 34-38 ώρες μετά τη χορήγησή της. Η ίδια ορμόνη συμβάλλει και στην πρόληψη της πρόωρης ωοθυλακιορρηξίας.

Με την ολοκλήρωση της ωοθηκικής διέγερσης και ωρίμανσης των ωαρίων, η γονιμοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με σεξουαλική επαφή, ενδομήτρια τοποθέτηση Η διαδικασία ή στο περιβάλλον του εργαστηρίου.