Τί είναι η υποβοηθούμενη εκκόλαψη με τη χρήση λέιζερ;

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη είναι μια τεχνική μικρο-χειριστική, η οποία χρησιμοποιείται για την αύξηση των ποσοστών εμφύτευσης διευκολύνοντας την εκκόλαψη των εμβρύων μετά από IVF / ICSI.

Για να επιτευχθεί η εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο, θα πρέπει το έμβρυο να εκκολαφθεί από το περίβλημά του, τη διαφανή ζώνη, για να προσκολληθεί στο τοίχωμα του ενδομητρίου. Η διαφανής ζώνη είναι ένα περίβλημα γλυκοπρωτεΐνών που περιβάλλει το ωάριο και το έμβρυο μετά τη γονιμοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφανής ζώνη μπορεί να είναι πιο παχιά ή πιο σκληρή του φυσιολογικού, με αποτέλεσμα να εμποδίζονται η εκκόλαψη και η εμφύτευση του εμβρύου. Για το λόγο αυτό γίνεται διάνοιξη μιας μικρής οπής στη διαφανή ζώνη του εμβρύου, ώστε να υποβοηθηθεί η διαδικασία εκκόλαψης.

Πώς πραγματοποιείται η υποβοηθούμενη εκκόλαψη;

Υπάρχουν τρεις τρόποι: ο μηχανικός, ο χημικός και με χρήση του laser. Η τελευταία μέθοδος είναι και η πιο ευρέως διαδεδομένη, μια που επιτρέπει τη δημιουργία οπής σε έμβρυα υπό μικροσκοπική παρακολούθηση υψηλής ευκρίνειας.

Σε ποιες περιπτώσεις επιλέγεται αυτή η μέθοδος;

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται όταν:

  • Η γυναίκα είναι προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας, με αποτέλεσμα η διαφανής ζώνη να παρουσιάζει μεγαλύτερο πάχος και σκληρότητα
  • Έχουν προηγηθεί ανεπιτυχείς θεραπείες στο εργαστήριο χωρίς προφανή αιτιολογία Η διαδικασία χωρίς προφανή αιτιολογία
  • Εάν η διαφανής ζώνη του εμβρύου είναι πιο παχιά του φυσιολογικού

Η τεχνική αυτή επίσης εφαρμόζεται την 3η-4η ημέρα καλλιέργειας του εμβρύου, εφόσον πρόκειται να πραγματοποιηθεί βιοψία του εμβρύου την 5η-6η ημέρα, μια που επιτρέπει στην τροφοβλάστη να εξέλθει της οπής και έτσι να αφαιρεθούν με ασφάλεια τα απαιτούμενα κύτταρα.