Πότε συστήνεται η χρήση ωαρίων δότριας;

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε γυναίκες που μετά από ενδελεχή έλεγχο και πιθανώς αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής, αποδεικνύεται πως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ωάρια. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση δότριας ωαρίων αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Περιπτώσεις όπου ενδείκνυται:

 • πρόωρη εμμηνόπαυση
 • χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών
 • θεραπεία με ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία
 • όταν η γυναίκα είναι προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας
 • σε περιπτώσεις φτωχής ανταπόκρισης στις ορμόνες διέγερσης των ωοθηκών

Η δωρεά ωαρίων γίνεται από γυναίκες ηλικίας 21 έως 35 ετών, που έχουν υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων ώστε να επιβεβαιώνεται η καλή τους υγεία, η αναπαραγωγική τους ικανότητα, το γενετικό τους ιστορικό και η ψυχολογική και οικογενειακή τους σταθερότητα. Το Κέντρο Γονιμότητας ΑΚΕΣΩ παρέχει ένα πολύ αποτελεσματικό πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων, το οποίο ακολουθεί τις οδηγίες της American Society of Reproductive Medicine (ASRM) και της Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA).

Η διαδικασία του προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 1.  Ο κάθε κύκλος δωρεάς ωαρίων απαιτεί προετοιμασία 1-2 μηνών. Το πρόγραμμα ξεκινά με την αξιολόγηση της δότριας, η οποία θα πρέπει να τύχει συμβουλευτικής αγωγής ώστε να έχει πλήρη γνώση του προγράμματος δωρεάς, των διαδικασιών και των κανονισμών που το διέπουν. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προσωπικών, ιατρικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, καθώς και τη συμπλήρωση ενός λεπτομερούς ιατρικού ερωτηματολογίου.
 2.  Κλινικές εξετάσεις της δότριας από ειδικό γυναικολόγο.
 3.  Εργαστηριακές εξετάσεις όπως εισηγούνται οι διεθνείς οργανισμοί και η κυπριακή νομοθεσία: ηπατίτιδα Β HbsAg και αντι – HΒC, ηπατίτιδα C, HIV 1 και 2 αντισώματα, σύφιλη VDRL, β-θαλασσαιμία, γενική αιματολογική εξέταση αίματος, ομάδα αίματος ABO και Rhesus. Όλες οι εξετάσεις γίνονται τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες πριν από την ωοληψία. Ασθένειες που σχετίζονται με γενετικές παθήσεις ή μεταλλάξεις σε γονίδια δεν ελέγχονται εργαστηριακά, εκτός και εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.
 4.  Όταν η δότρια ολοκληρώσει όλες τις εξετάσεις και εγκριθεί από το Κέντρο ώστε να μπορέσει ΑΝΩΝΥΜΑ να δωρίσει τα ωάριά της, πρέπει να υπογράψει τις απαραίτητες φόρμες συναίνεσης για να ξεκινήσει η ωοθηκική διέγερση.
 5.  Μόλις η δότρια εγκριθεί από το Κέντρο, γίνεται επικοινωνία με την πιθανή λήπτρια των ωαρίων. Η επιλογή των δοτριών στηρίζεται στην ομάδα αίματος και στα φυσικά τους χαρακτηριστικά, με επιδίωξη την -όσο το δυνατόν μεγαλύτερη- ομοιότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη του γενετικού υλικού. Με την έγκρισή της, ξεκινούμε την προετοιμασία της λήπτριας.
 6.  Ο συγχρονισμός των κύκλων της δότριας και της λήπτριας ωαρίων απαιτεί προσεκτική οργάνωση και για τη λήπτρια περιλαμβάνει ένα σχήμα θεραπείας με στόχο την προετοιμασία του ενδομητρίου για την εμβρυομεταφορά.
 7.  Την ημέρα της ωοληψίας, τα ωάρια της δότριας θα γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας ή με δότη σπέρματος. Τα προκύπτοντα έμβρυα θα καλλιεργηθούν στο εργαστήριο μέχρι τη στιγμή της εμβρυομεταφοράς.