Η ανάλυση δείγματος σπέρματος είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση των αιτιών της υπογονιμότητας, αφού σε ποσοστό 10-20% η υπογονιμότητα οφείλεται στον άντρα. Η λεπτομερής εξέταση του δείγματος πραγματοποιείται από έμπειρους εμβρυολόγους/ανδρολόγους του Κέντρου μας. 

Το Κέντρο Γονιμότητας ΑΚΕΣΩ διαθέτει ειδικό δωμάτιο για τη λήψη σπέρματος, έτσι ώστε η διαδικασία για το σύζυγο να είναι ευκολότερη. Ενδέχεται ωστόσο το δείγμα να παραχθεί στο σπίτι και να μεταφερθεί στην κλινική μας για ανάλυση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή συλλογή του δείγματος;

 1. Η συλλογή σπέρματος γίνεται με αυνανισμό και το υγρό εκσπερμάτωσης συλλέγεται σε ειδικά αποστειρωμένα δοχεία με πλατύ στόμιο.
 2. Συνιστάται μια περίοδος 2-4 ημερών αποχής από οποιουδήποτε είδους εκσπερμάτωσης, ώστε να μεγιστοποιηθούν ο αριθμός και η ποιότητα των σπερματοζωαρίων.
 3. Είναι σημαντικό να συλλέγεται όλο το υγρό της εκσπερμάτωσης, ιδιαίτερα το πρώτο τμήμα του. Στην αντίθετη περίπτωση, ενημερώστε τον εργαστηριακό επιστήμονα του Κέντρου. 
 4. Σε περίπτωση που το σπέρμα παραχθεί εκτός του Κέντρου, θα πρέπει να παραδοθεί στο εργαστήριο εντός μισής ώρας. Είναι προτιμότερο το δοχείο να κρατηθεί κοντά στη θερμοκρασία του σώματος κατά τη μεταφορά του (π.χ. στην τσέπη του παντελονιού). 
 5. Είναι σημαντικό το καπάκι του δοχείου να είναι πολύ καλά κλειστό και να αναγράφεται το όνομα, η ημερομηνία και η ώρα συλλογής του σπέρματος στην ετικέτα του δοχείου.

Τί περιλαμβάνει το σπερμοδιάγραμμα?

Η ανάλυση σπέρματος περιλαμβάνει μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέτασή του, όπου προσδιορίζονται οι πιο κάτω παράμετροι:

 • Ρευστοποίηση
 • Γλοιότητα
 • Χρώμα υγρού
 • Συγκολλήσεις (συνιστούν την παρουσία αντι-σπερματικών αντισωμάτων)
 • Όγκος του υγρού (σε ml)
 • Εμφάνιση άλλων κυτταρικών προσμίξεων (σε millions/ml)
 • Αριθμός/συγκέντρωση σπερματοζωαρίων (σε millions/ml)
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων (ποσοστό κινητών σπερματοζωαρίων)
 • Μορφολογία σπερματοζωαρίων (ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων)

Οι τιμές των φυσιολογικών παραμέτρων είναι σύμφωνες με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO). Ανωμαλίες σε αυτές τις παραμέτρους μπορεί να παρεμποδίσουν τη φυσιολογική γονιμοποίηση του ωαρίου.

Με την ολοκλήρωση του σπερμοδιαγράμματος, εκδίδεται μία λεπτομερής αναφορά των αποτελεσμάτων, με τα παρακάτω πιθανά συμπεράσματα: 

 • Νορμοσπερμία (εάν όλοι οι παράμετροι του δείγματος είναι φυσιολογικές)
 • Ολιγοσπερμία (χαμηλός αριθμός συνολικού αριθμού σπερματοζωαρίων)
 • Ασθενοσπερμία (το ποσοστό κινητικότητας/ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων είναι κάτω του φυσιολογικού)
 • Τερατοσπερμία (το ποσοστό φυσιολογικών μορφών των σπερματοζωαρίων είναι κάτω του φυσιολογικού)
 • Οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω
 • Αζωοσπερμία (ολική απουσία σπερματοζωαρίων στο δείγμα)

Μέθοδος Swim-up

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση, το δείγμα τυγχάνει επεξεργασίας, ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα των σπερματοζωαρίων να γονιμοποιήσουν ένα ωάριο στο εργαστήριο.

Με τη μέθοδο αυτή αφήνουμε τα σπερματοζωάρια να «κολυμπήσουν» μέσα σε καλλιεργητικό υγρό. Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουμε τα σπερματοζωάρια που έχουν την καλύτερη κινητικότητα και το καλύτερο δυναμικό για να γονιμοποιήσουν ένα ωάριο στο εργαστήριο. Η διαδικασία.