Επιστημονικός Διευθυντής

Τηλ: 22766222
Διεύθυνση: Πηνελόπης Δέλτα 11, Λευκωσία, 1076

Ο Χαράλαμπος Σεργίου είναι επιστημονικός διευθυντής του Ακεσώ. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικεύτηκε στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εργάζεται ως εμβρυολόγος στην Κύπρο από το 1989. Τα τελευταία 20 χρόνια επικεντρώνεται στην ομαλή διεξαγωγή των καθημερινών διαδικασιών του Ακεσώ, με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, αλλά και τη διασφάλιση της θετικής εμπειρίας των ασθενών.

Leave a comment