Γραμματειακή Υποστήριξη

Τηλ: 25824488
Διεύθυνση: Ανδρέα Βλάμη 3, Λεμεσός, 3041

Η Ιωάννα Ζαχαρίου είναι η γραμματέας του Ακεσώ Λεμεσού από το 2019. Πέρα από τις γραμματειακές ευθύνες, είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του προγράμματος του κέντρου και για την επικοινωνία με τους συνεργάτες ιατρούς μας και τους ασθενείς για την οργάνωση της θεραπείας τους, με απώτερο σκοπό τη θετική εμπειρία των ασθενών.

Leave a comment