Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται;

Η χρήση σπέρματος από δότη συστήνεται για την επίτευξη εγκυμοσύνης σε μονήρεις γυναίκες ή σε ζευγάρια όπου ο σύζυγος παρουσιάζει αζωοσπερμία (απουσία σπερματοζωαρίων από το υγρό εκσπερμάτωσης) ή ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμία (ελάχιστο αριθμό σπερματοζωαρίων, με πολύ χαμηλή κινητικότητα και υψηλό ποσοστό ανώμαλων μορφών) με αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής. Οι ανωμαλίες αυτές μπορεί να μην έχουν αιτιολογία ή μπορεί να προκύψουν έπειτα από σοβαρή ασθένεια ή από εκτομή των σπερματικών πόρων, η οποία είτε δεν μπορεί να αντιστραφεί είτε η διαδικασία αντιστροφής της δεν ήταν επιτυχής.  

Όλες οι θεραπείες υπογονιμότητας μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερο άγχος στα ζευγάρια. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί, για να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις που πιθανό να έχετε και για να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία εξεύρεσης του κατάλληλου για εσάς δότη σπέρματος.